fb-icon-topJoin Us on Facebook

Η Revo Technik είναι γνωστή ως η εταιρία που παράγει τα καλύτερα λογισμικά αναβάθμισης ιπποδύναμης για το αυτοκίνητό σας. Η ομάδα της Revo κατέχει πάνω από 100 χρόνια συνδυαστικής εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικών εγκεφάλου, στον προγραμματισμό και στη βελτίωση αυτοκινήτων. Η βαθιά γνώση και εμπειρία του αντικειμένου δίνει τη δυνατότητα εσωτερικής έρευνας και εξέλιξης. Με τη χρήση εργαλείων λογισμικού σχεδιασμένα από τους ίδιους, σε συνδυασμό με τις αμέτρητες ώρες που έχουν αφιερωθεί στην ανάπτυξη λογισμικών και την μηχανική βελτίωση με απόλυτη ακρίβεια, εξασφαλίζει στα προϊόντα της Revo Technik να είναι πάντα up-to-date, μπροστά δηλαδή από τον ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα να θεωρούνται τα πιο εξελιγμένα και καλύτερα λογισμικά αναβάθμισης που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

 

Παρακάτω ακολουθεί ένα συνοπτικό περίγραμμα των βημάτων που ακολουθούνται για την ανάπτυξη ενός χάρτη βελτίωσης απόδοσης σε μια αναβάθμιση ενός εγκεφάλου σε ένα καινούριο αυτοκίνητο ή καινούρια πλατφόρμα εγκεφάλων, πριν διατεθεί στο δίκτυο συνεργατών της Revo διεθνώς:

 

ΒΗΜΑ 1 – Επικοινωνία με τον εγκέφαλο

Αρχικά εξασφαλίζεται αυτοκίνητο για δοκιμή ή ένας νέος εργοστασιακός εγκέφαλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς καμία απολύτως δοκιμή δεν γίνεται σε αυτοκίνητο ιδιώτη, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη αξιοπιστία του προϊόντος. Κατόπιν αναπτύσσονται όλα τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού, προκειμένου να δημιουργηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Τα πρωτόκολλα αυτά επιτρέπουν στους μηχανικούς να διαβάσουν τον εγκέφαλο και να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο προφίλ εγκεφάλου, εντοπίζοντας χάρτες και δίνοντας πρόσβαση στις ζητούμενες περιοχές με το λογισμικό εγκεφάλου.

 

softdev_1_448_02

 

ΒΗΜΑ 2 - Συγκριτικός έλεγχος αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο της δοκιμής δυναμομετρείται και τεστάρεται στο δρόμο σε πραγματικές συνθήκες, όπου με μηχανήματα υψηλής ταχύτητας αντλούνται στοιχεία για το πώς λειτουργεί ο κινητήρας και τα μηχανικά του μέρη με το εργοστασιακό λογισμικό.

 

softdev_2a_448_01     softdev_2b_448_01   softdev_2c_448_01                                             

 

ΒΗΜΑ 3 - Δημιουργία Προγράμματος Αναβάθμισης Εγκεφάλου

Όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο του εργοστασιακού αυτοκινήτου αναλύονται και εντοπίζονται οι όποιοι περιορισμοί του λογισμικού. Δημιουργείται ένα δοκιμαστικό αρχείο το οποίο επιτρέπει να αλλαχτούν οι ρυθμίσεις του εργοστασιακού εγκεφάλου. Οι περιορισμοί επανεξετάζονται και όπου κρίνεται απαραίτητο τροποποιούνται οι πίνακες αναβάθμισης με στόχο την μεγιστοποίηση της απόδοσης.

 

Η αναβάθμιση δεν είναι απλώς αύξηση του φορτίου, της πίεσης τούρμπο και του αβάνς. Για τη δημιουργία του πιο αποτελεσματικού και εύχρηστου λογισμικού, η αναβάθμιση πρέπει να είναι πολύ πιο λεπτομερής και σε μεγάλο βάθος. Απαιτείται αρκετός χρόνος για την επίτευξη της σωστής ισορροπίας για ένα πιο ισχυρό και εύχρηστο αυτοκίνητο. Για παράδειγμα αν προκύψει ότι απαιτείται υψηλότερη πίεση τούρμπο τότε θα πρέπει οι μηχανικοί να επανεξετάσουν πολυάριθμους πίνακες και σειρές δεδομένων, μετατρέποντας περιοχές του χάρτη λογισμικού που επηρεάζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα, για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων, διατηρώντας παράλληλα την προσαρμοστικότητα του εγκεφάλου και τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του εργοστασιακού λογισμικού. Μέσα από αυτή την εκτενή διαδικασία οι μηχανικοί της Revo Technik δημιουργούν τον απόλυτο χάρτη απόδοσης. Αυτές οι βελτιωμένες ρυθμίσεις επιτρέπουν στον κινητήρα και στα περιφερειακά του να συνεργάζονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αλλά χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τα όρια ασφάλειας.

 

softdev_3_500

 

ΒΗΜΑ 4 – Έλεγχος Προγράμματος

Κάθε νέο πρόγραμμα εγκεφάλου υπόκειται σε αρχικό έλεγχο. Η δοκιμή σε δημόσιους δρόμους και οι δοκιμές υψηλής ταχύτητα σε συγκεκριμένες συνθήκες επιτρέπουν να συγκεντρωθούν δεδομένα για την απόδοση σε σχέση με την εξοικονόμηση καυσίμου. Καθώς το λογισμικό της Revo χρησιμοποιείται διεθνώς, γίνονται πολλαπλοί έλεγχοι σε διάφορες ποιότητες καυσίμου, από 93 οκτάνια έως αγωνιστική βενζίνη.

 

 softdev_4a_448        softdev_4b_448

 

ΒΗΜΑ 5 – Δυναμομέτρηση

Αφού ολοκληρωθεί ο αρχικός έλεγχος και οι τροποποιήσεις, και το λογισμικό φτάσει στο μέγιστο της απόδοσής του στο δρόμο, γίνεται και πάλι δυναμομέτρηση. Εξετάζονται τα αποτελέσματα σε ισχύ και ροπή σε σχέση με το εργοστασιακό και γίνονται όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις μέχρι το λογισμικό να τελειοποιηθεί.

 

softdev_5a_448          softdev_5b_448          softdev_5c_448

 

ΒΗΜΑ 6 – Προσαρμογή των ρυθμίσεων

Η απόδοση ενός κινητήρα  μπορεί να επηρεαστεί δραματικά από εξωγενείς παράγοντες. Προσθέτοντας περαιτέρω επιλογές στον προγραμματισμό, το αναβαθμισμένο λογισμικό βελτιώνεται κι άλλο, ώστε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα εναλλαγής πολλαπλών προγραμμάτων, δυνατότητα προσαρμογής των ρυθμίσεων, δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη του τους εξωγενείς αυτούς τους παράγοντες και να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις στον κινητήρα και την απόδοσή του. Για παράδειγμα, ο χρονισμός προσαρμόζεται ανάλογα με την ποιότητα του καυσίμου και / ή η πίεση του τούρμπο να μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία αέρος, καθώς αυτή επηρεάζει την πυκνότητα του αέρα. Αφού περαστεί μέσα στο λογισμικό η δυνατότητα εναλλαγής πολλαπλών προγραμμάτων, γίνεται έλεγχος της απόδοσης και πάλι, και τελειοποιούνται οι ρυθμίσεις για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

 

softdev_6_448          softdev_6b_448

 

ΒΗΜΑ 7 – Έλεγχος και ολοκλήρωση

Αφού οι παραπάνω διαδικασίες επαναληφθούν όσες φορές χρειαστεί και γίνουν πολλαπλοί έλεγχοι στο δρόμο, γίνει και η απαραίτητη προσαρμογή του εγκεφάλου στα νέα δεδομένα, εξετάζεται και πάλι η εξοικονόμηση καυσίμου και η συνολική συμπεριφορά οδήγησης του αυτοκινήτου σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Από τη στιγμή που εγκριθεί το λογισμικό εγκαθίσταται και σε άλλα αυτοκίνητα, ώστε να υπάρχουν ακόμα περισσότερα στοιχεία και δεδομένα. Αν περάσει επιτυχώς όλες τις δοκιμές, τότε το τελικό προϊόν είναι έτοιμο για να παραδοθεί.

 

softdev_7_448          softdev_7b_448